Ruim assortiment en aanbiedingen
Gratis bezorging vanaf € 99,50
Elke dag meer dan 133 soorten verse vis.
 • Webwinkel
 • Ons verhaal
 • De winkel
 • Winkel open tot 18:00
  02 Feb, 2023

  HACCP en BRC certificering

  Kwaliteitszorg bij Koninklijke Schmidt Rotterdam B.V.

  Kwaliteitszorg wordt een steeds belangrijker aspect bij bedrijven in de voedsel verwerkende industrie. Bedrijven zoals Schmidt Zeevis moeten aan steeds hogere wettelijke eisen voldoen en streven naar verbetering van kwaliteit en voedselveiligheid. Ook onze afnemers eisen deze certificaten, waarmee we het niveau van de kwaliteitszorg waarborgen. Det Norske Veritas (DNV) is de organisatie die ons daarop controleert en certificeert.

  Het kwaliteitssysteem van Schmidt Zeevis wordt nauwlettend in de gaten gehouden en aangestuurd door de Kwaliteitsmanager, voor de uitvoering is de Kwaliteits medewerker verantwoordelijk samen met het HACCP team (10 personeelsleden van verschillende afdelingen) Dit team komt geregeld bij elkaar om diverse onderwerpen op kwaliteits niveau te bespreken en is verantwoordelijk voor de opzet en beheer van het HACCP handboek.

  Naast ons HACCP certificaat zijn wij ook BRC gecertificeerd.

  BRC staat voor: British Retail Consortium. In oktober 1998 publiceerde het "British Retail Consortium", afgekort BRC, een inspectiestandaard voor toeleveranciers van "eigen merk" voedingsmiddelen. De standaard werd ontwikkeld in samenwerking tussen Britse supermarkten, producenten van voedingsmiddelen en met inspecties belaste organisaties .De volledige naam luidt: Technische standaard en protocol voor bedrijven die voedingsmiddelen leveren ten behoeve van huismerken in de detailhandel. Deze regels gaan verder dan alleen een HACCP plan, bijvoorbeeld voor omgeving van de fabriek, eisen omtrent organisatie en communicatie. Het certificaat geeft een bewijs hiervan en wordt gezien als toegevoegde waarde. Naast de buitenlandse supermarkten stellen ook grote supermarktketens in Nederland de BRC normering als eis.

  De HACCP in de horeca.

  Koelen
  Ontvangst verse vis. Natuurlijk worden ook bij Schmidt de HACCP-regels streng nageleefd.

  Verse vis en visproducten
  Houdt u aan het FIFO-principe (first-in first-out). Wat het langst in de koeling ligt moet het eerst worden verkocht. De bewaartemperatuur voor verse ONBEWERKTE vis is tussen 0 en 4° C (temperatuur van smeltend ijs) BEWERKTE vis dient bewaard te worden op een temperatuur van maximaal 7° C Bewaren bij 0 - 4° C verdient de voorkeur.

  Verplichte aanduidingen
  Alle verpakte producten dienen minimaal te zijn voorzien van TGT of THT aanduiding plus een EG-nummer.

  TGT: ‘Te Gebruiken Tot’: na deze datum niet meer gebruiken.
  THT: ‘Tenminste Houdbaar Tot’: geeft de minimale houdbaarheid aan.
  EG: NL 6092 EG (Schmidt Zeevis)

  Vriezen
  Diepgevroren visproducten bewaren op - 18° C. Bij hogere temperatuur treedt kwaliteitsverlies op. In de diepvries droogt alles sneller uit. Zorg dus voor een deugdelijke verpakking die uitdrogen voorkomt. Uw vriescel is niet geschikt om in te vriezen. Hiervoor bestaan speciale vriestunnels. Wilt u toch invriezen doe dat dan alléén met verse producten en in kleine porties in dunne lagen op open rekken. Gekoeld bewaarde producten mogen nooit meer worden ingevroren. Onverpakte producten mogen niet in de diepvries om kruisbesmetting te voorkomen.

  Ontdooien
  Ontdooi producten altijd in de koeling. Zet de producten tijdig vanuit de vriescel in de koelcel. Lekvocht (drip) kan veel bacteriën bevatten en mag niet met andere producten in aanraking komen. Gedroogde vis donker en droog bewaren. Niet in de koeling, anders kan schimmel optreden. Zorg ook bij de opslag van droge producten voor het FIFO principe. (first -in first-out)

  Wat betekent HACCP? Hazard Analysis Critical Control Point

  Hazard
  Een 'hazard' betekent elk mogelijk gevaar of risico dat redelijkerwijs in het voedsel aanwezig zou kunnen zijn en een bedreiging zou kunnen vormen voor de gezondheid van de consument. Het gaat hierbij om alle mogelijke micro-natuurlijke (bacteriën, virussen en schimmels), chemische (bijv. bestrijdingsmiddelen) of fysische gevaren (zoals steentjes, hout, glas, etc.) die in de grondstoffen aanwezig kunnen zijn, of die zich voor zouden kunnen doen tijdens de bereiding, behandeling, verpakking en vervoer van levensmiddelen.

  Analysis
  'Analysis' staat voor het analyseren van de geïdentificeerde risico's (hazards). Er moet een inschatting gemaakt worden wat het gevolg voor de gezondheid van de consument zou zijn, indien het risico zich daadwerkelijk zou voordoen in het eindproduct. Van belang hierbij is om rekening te houden met de frequentie (hoe vaak doet het probleem zich voor) en de ernst (wat en hoe groot zijn de gezondheidsgevolgen) van het desbetreffende risico.

  Critical Control Point
  Na deze systematische analyse is er inzicht verkregen in alle reële gevaren, die gezondheidsrisico's voor de consument met zich mee kunnen brengen. Deze risico's moeten vervolgens worden geëlimineerd of op dusdanige wijze worden teruggebracht dat het geen reëel gevaar meer kan opleveren voor de consument. Die beheersing wordt verkregen door specifieke punten in het behandelingsproces te controleren en te bewaken.

  Het gaat hier om die punten in het behandelingsproces die absoluut noodzakelijk zijn voor de beheersing van de risico's. Zo'n bewakingspunt wordt een Critical Control Point genoemd; een 'Kritisch Beheers Punt'.

  Dit alles vormt tezamen het HACCP-systeem dat dus specifieke 'hazards' identificeert, de juiste beheersmaatregelen benoemt en deze vervolgens bewaakt.

  De oorsprong
  Het systeem is in de jaren zestig ontwikkeld voor de ruimtevaart in de Verenigde Staten door The Pillsbury Company in samenwerking met de NASA. Het voedsel aan boord van de Apollo moest absoluut veilig voor consumptie zijn, zodat de astronauten in de ruimte niet ziek zouden worden. Het af en toe controleren van het eindproduct door middel van steekproeven, gaf echter te weinig waarborg dat het voedsel veilig voor consumptie zou zijn. De leverancier van het astronautenvoedsel besloot daarom een preventief systeem te ontwerpen: door aan te geven in het productieproces waar de eventuele risico's voor het eindproduct zouden kunnen ontstaan en deze vervolgens onder controle te houden, zou het eindproduct ook automatisch in orde moeten zijn. Het systeem is zeer succesvol gebleken en uiteindelijk heeft de EU besloten om dit HACCP-systeem bij alle met voedsel in aanraking komende bedrijven te introduceren.

  Voor vragen en opmerkingen over kwaliteitsaspecten kunt u contact opnemen met onze afdeling kwaliteitszorg via 010-4443555

  Andere nieuwsitems

  Bekijk hier de meest recente nieuwtjes.

  28 Feb, 2023

  De garnalenvisserij wordt uitgeoefend langs de kust van de Noordzee en de Waddenzee.

  22 Feb, 2023

  Cook Like a Chef
  Onder andere Jonnie Boer***, Jacob Jan Boerma***, Soenil Bahadoer en Erik van Loo in jouw keuken!

  03 Feb, 2023

  Schmidt’s Keuze is een verantwoorde visie en maakt deel uit van ons MVO-beleid.

  03 Feb, 2023

  Purse seining visserij

  03 Feb, 2023

  Staandwant visserij

  03 Feb, 2023

  Spanvisserij